Trädfällning

posted in: Skogsarbeten | 0

DinService erbjuder även tjänster inom skogsarbeten så som plantering och röjning. Vi erbjuder även vedframställning och huggning.

Många av mina jobb handlar också om att fälla träd på gårdar och i anslutning av bostadshus.

Efter stormen Dagmar anlitades DinService Av bland annat Härjeåns samt Callans för röjning av vindfällen.